คณะผู้บริหาร

ส.ต.ท.นพกร พุทธา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประไพ คำกายปรง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา