ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 1071) 21 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปี เทศบาล) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 866) 15 ก.พ. 65
รายละเอียดนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1367) 06 ม.ค. 65
รายชื่อนักเรียนตามชนิดกีฬา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 815) 06 ม.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 768) 06 ม.ค. 65
สิ่งของที่นักเรียนต้องเตรียมเข้าโรงเรียน (อ่าน 1502) 30 มิ.ย. 63
การแต่งกายของนักเรียน (อ่าน 3602) 09 เม.ย. 61